สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 08 ก.ค. 2564 เวลา 14:12 น.
 507
UploadImage

สสท.ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ ร่วมด้วยช่วยกัน นำถุงยังชีพส่งมอบสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด ภายในซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 
(8 กรกฎาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการฯ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์นำถุงยังชีพไปมอบสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด โดยมอบผ่านนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า
“สันนิบาตสหกรณ์ไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง และโดยนโยบายของคณะกรรมการชุดที่ 25 ทีมงานจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงได้จัดถุงยังชีพมามอบให้กับสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่เดือดร้อนในละแวกใกล้เคียงโรงงาน จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัย และอาคาร สถานที่ ในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งสหกรณ์หลายแห่งใน จ.สมุทรปราการ อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์เฟดริดัล ชาร์ป จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มาเลย์สยาม จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒกุล จำกัด”
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวต่อว่า“เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ เรามองว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และสหกรณ์ควรเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกในยามที่เดือดร้อน ตามหลักการข้อที่ 7 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ เอื้ออาทรต่อชุมชน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดสรรงบประมาณบางส่วน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ และแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้กับสหกรณ์สมาชิกต่อไป”
 
“โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ที่สั่งตรงจากสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เพื่อนำสินค้าสหกรณ์ มาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ตระหนัก ถึงการดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าว ซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวปิดท้าย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่
https://www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/?ref=page_internal