สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของชุมชน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 15:21 น.
 418
UploadImage

จัดเวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

วันที่ 2 กรกฎาคม​ 2564​  นายโกญจนาท  มายะการ​  สหกรณ์จังหวัดชุมพร​ มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์​ บริบูรณ์​ ผู้อำนวยการนิคมหลังสวน​ เข้าร่วมเวทีหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคของประชาชนในเขตชุมชน​ หมู่ที่ 2 บ้านเขาหลวง  อำเภอละแม​ จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติ​จาก นายฐิติวัชร์ บุญกิจ นายอำเภอละแม​ เป็นประธานในการหารือ​

UploadImage

UploadImage

ซึ่งการหารือในครั้งมีผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนซึ่งประกอบด้วย นายสมคิด​ ดาวเปียก​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง​ และนางอุบล​ คงเหล่​ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเขาหลวง​ ตลอดจนผู้แทนสหกรณ์นิคมหลังสวน​ จำกัด​ ซึ่งประกอบด้วย​ นายปรีชา​ สมสุข  ประธานดำเนินการสหกรณ์ฯ​ นายวัชระ​ สุขขาว​ รองประธานฯ​ นายสมพงษ์​ สุวรรณปฏิมา​ ผู้ตรวจสอบกิจการ​สหกรณ์​ และนางนงลักษณ์​ สินชู​ ผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมหารือ​ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้​ สหกรณ์นิคมหลังสวน​ จำกัด​ ยินยอมให้ใช้พื้นของสหกรณ์สำหรับการขุดเจาะน้ำบาดาล​ และนายจิรศักดิ์​ บริบูรณ์​ ผู้อำนวยการนิคมหลังสวน​ ได้ชี้แจงให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทำการเกษตร​ ภายใต้ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์​ พ.ศ.2561​ และก่อนปิดเวทีการหารือ นายอำเภอละแม​ ผู้นำท้องถิ่น​ และผู้แทนชุมชน​ ได้ขอบคุณนิคมสหกรณ์หลังสวน​ และสหกรณ์หลังสวน​ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความเดือดร้อนของประชาชน​ โดยยึดหลักการสหกรณ์ในการเอื้ออาทรต่อชุมชน


UploadImage

UploadImage