สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 12:14 น.
 409
UploadImage

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และแผนพัฒนาจัดการสินค้าในระดับจังหวัด (
OPP)
 
เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 นายประมาณ พึ่งอวยผล สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และแผนพัฒนาจัดการสินค้าในระดับจังหวัด (OPP) โดยมีนายอนันตชัย เกสะวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายมงคล เกิดสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฯ มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 5 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด , สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด , สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด , สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage