สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์เลยช่วยซื้อหอมแดงจากเกษตรกร สู้ภัยโควิด-19

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 10:07 น.
 336
UploadImage

สหกรณ์เลยช่วยซื้อหอมแดงจากเกษตรกร สู้ภัยโควิด-19
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นำโดยนายอภิรักษ์  พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันช่วยซื้อหอมแดง จำนวน 82 กิโลกรัม จากเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะทำให้ผลผลิตเสียหายและขาดทุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงเข้ารับซื้อเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย