สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าพบหารือผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 16:56 น.
 859
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าพบหารือผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 
(11 มิถุนายน 2564) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ เข้าพบผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้กับกรมราชทัณฑ์ ณ อาคารสำนักงานกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรีUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage