สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09:35 น.
 398
UploadImage

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด
ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
(10 มิถุนายน 2564) นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ร่วมบริจาคทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องควบคุมการให้น้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันแบบคล้องแขน จำนวน 28 เครื่อง ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 80 กล่อง แอลกอฮอล์ 450 ml จำนวน 50 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานรับมอบ และส่งมอบให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงพยาลตราด ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage