สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.
 490
UploadImage
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด” บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมเป็นเงินกว่า 427,000 บาท

น.ส.ชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล ผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ในนามผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด ได้บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับ 4 หน่วยงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท ประกอบด้วย 1. สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผ่านสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2. วัดชลธราราม (ท่าซิก) เจ้าคณะอำเภอท่ายาง 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4. อีโค่ แคมป์ รีสอร์ท โครงการของโรงพยาบาลแก่งกระจาน และนอกจากนี้สหกรณ์กำลังเตรียมการเพื่อออกไปมอบสวัสดิการตามโครงการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ สมาชิกและครอบครัวผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบภัย และผู้กักตัวโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท”

 
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage