สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

นายจันทร์ หวนสันเทียะ เปิดประชุมใหญ่สามัญฯ สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 09:11 น.
 678
UploadImage

นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการดำเนินการ สสท. เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย/ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด ณ ศาลาโรงอาหาร วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage