สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ สมาชิก ประสบเหตุเพลิงไหม้

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 15:27 น.
 542
UploadImage
สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด นำโดย นายณรงค์ สุขโท้ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และดำรงตำแหน่งคณะกรรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ได้มอบเงินช่วยเหลือ  และ น้ำดื่ม มอบให้กับ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 53 หนองแก ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่เก็บของ  รถบรรทุก,  เครื่องใช้ทำการเกษตร  ได้รับความเสียหาย