สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน supermarket สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 13:53 น.
 429
UploadImage

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน supermarket สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผู้แทนสหกรณ์ที่มีร้านค้าสหกรณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้องคณะทำงาน supermarket สหกรณ์จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของธุรกิจของสหกรณ์  ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มี 2 ส่วน  คือส่วนของร้านสหกรณ์ต่างๆ ที่หาสินค้ามาขาย ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มของสหกรณ์ภาคการผลิต ซึ่งก็คือสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์  ปัจจุบันนี้ก็ไปส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้า เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของธุรกิจของสหกรณ์   เป็นสินค้าปลอดภัย สินค้า GMP สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเสียงได้ได้ได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ
 
อยากเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือผู้บริโภคทั่วไป ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรมสามารถเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อไปจับจ่ายซื้อขายกันได้ อีกอย่างก็มีแบบฟอร์มต่างๆที่ให้ซื้อทางออนไลน์ได้


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage