สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ตะลุยสวนสมาชิก ช่วยส่งเสริมการตลาด นำผลผลิตจำหน่าย กทม.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.
 586
UploadImage

สสท.ตะลุยสวนสมาชิก ช่วยส่งเสริมการตลาด นำผลผลิตจำหน่าย  กทม.
 
(30 มีนาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานำผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้จากสวนเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแนวคิดของ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตร ช่วยเหลือผลผลิตสหกรณ์ โดยมอบให้นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการประสานงานช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร โดยได้ประสานไปที่ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะนำมาจำหน่าย ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัสสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage