สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดผลไม้ นำผลผลิตจำหน่ายกทม.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 13:46 น.
 651

UploadImage
 
สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดมะยงชิด  นำผลผลิตจำหน่าย
 
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการประสานงานช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการผลไม้ตามฤดูประจำปี 2564 โดยได้ประสานสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป ศรีตุลา จังหวัดนครนายก เพื่อนำผลผลิตเกษตรจำหน่าย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมถึงเมษายน 2564

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage