สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 13:41 น.
 309
 
 
สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ 
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
“เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”

อย่าลืม! กดไลค์กดแชร์
Youtube : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
Facebook : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
Instagram : @thaicoopleague
Twitter : @ThaiCoopleague
Line : @clt.coop
Website : www.clt.or.th

ติดต่อได้ที่ สหกรณ์ ON LINE
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุเทพฯ 10300
Email : cltthailand@gmail.com

 
UploadImage