สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 12:40 น.
 635
UploadImage

ขอเชิญชวนซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านช่วยสนับสนุนซื้อหอมแดง กิโลกรัมละ 30 บาท เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐและโควิด19 เนื่องจากสหกรณ์เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ตามนโยบายของรัฐทำให้สมาชิกสหกรณ์เดือดร้อน หากท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ โทรศัพท์ 087-272-2948

UploadImage

UploadImage

UploadImage