สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. เป็นสักขีพยาน เซ็น MOU ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 14:39 น.
 558
UploadImage

ประธานฯ สสท. เป็นสักขีพยาน เซ็น MOU ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมพร้อมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 13 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage