สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 13 สหกรณ์นิคม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 12:36 น.
 374
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 13 สหกรณ์นิคม
 
(17 มีนาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินที่ทำกินและอยู่อาศัย ให้แก่กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 สหกรณ์นิคม ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage