สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 14:36 น.
 436
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด ครั้งที่ 19 ร่วมกับ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และผู้แทน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage