สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 10:41 น.
 257
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564

(5 มีนาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประชุมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25) ครั้งที่ 6/2564  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยมีนายณรงค์ สุขโท้ รองประธานอนุกรรมการ นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม อนุกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ พล.ต.ต. มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าชี้แจงการของบประมาณอุดหนุนการจัดโครงการมหกรรมสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะจัดในวันที่ 3 – 11 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage