สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 15:04 น.
 800
UploadImage

สสท.  ปิดโครงการและมอบวิฒิบ้ตรผู้ผ่านการอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

วันที่ 4 มีนาคม  2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทุกประเภท หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage