สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. จัดอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 02 มี.ค. 2564 เวลา 15:45 น.
 369
สสท. จัดอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1 

        ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทุกประเภท หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage