สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์สมาชิก พบประธานฯ สสท. ขอคำปรึกษาแก้ปัญหาสหกรณ์ฯ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 05 ก.พ. 2564 เวลา 12:33 น.
 367
UploadImage

สหกรณ์สมาชิก พบประธานฯ สสท. ขอคำปรึกษาแก้ปัญหาสหกรณ์ฯ
 
5 ก.พ.64  เวลา 9.00 น. นายประกิต พิลังกาสา ประธานคณะอนุกรรมการฯสหกรณ์ฯคลองจั่นและกรรมการเจ้าหนี้ นำทีมงาน เข้าพบ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ ฯ และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อขอคำปรึกษา ปัญหาด้านกฏหมายและด้านการเงิน ที่สหกรณ์ได้รับผลกระทบ

จากนั้นช่วง 10.00 น.  นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธาน กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และคณะ เข้าพบ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ ฯ และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อขอคำปรึกษาปัญหาด้านกฏหมายที่สหกรณ์ได้รับผลกระทบ จากทางภาครัฐ โดย สสท.พร้อมช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผู้บริหารและทีมงาน สสท. จะลงพื้นที่ ที่ประสบปัญหาเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกอย่างเร่งด่วน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage