สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2564

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 04 ก.พ. 2564 เวลา 11:48 น.
 377
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2564

             นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อทราบความคืบหน้าการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รายงานแนวทางการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร การจัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและวิชาการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage