สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์โคนมบ้านบึงชูโครงการ “ดื่มนมช่วยเกษตรผ่านวิกฤติโควิด-19” จับมือสหกรณ์โคนมหนองโพ ผลิตนมกล่องยูเอชที

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 17:21 น.
 520
UploadImage
 
สหกรณ์โคนมบ้านบึงชูโครงการ “ดื่มนมช่วยเกษตรผ่านวิกฤติโควิด-19”
จับมือสหกรณ์โคนมหนองโพ ผลิตนมกล่องยูเอชที
 
 
(20 มกราคม 2564) นายธวัชชัย ศรีทอง รอง.ผวจ.ชลบุรี ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมบ้านบึงจำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยมี นายกฤชสฤษฏ์ ปิดตามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือปัญหาที่เกิดขึ้น คือผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายให้โรงเรียน เสียหาย จำนวน 8 ตัน นมดิบที่ทับซ้อนไม่สามารถส่งขายเข้าโรงงานยู.เอช.ที ได้เพราะสต็อคโกดังเต็ม เสียหาย จำนวน 4 ตัน

จึงประสานงานกับ นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์นมกล่อง ตราหนองโพ ของ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด นำนมดิบไปส่งให้หนองโพผลิต เพื่อช่วยระบายสต็อคนมกล่องลง ให้สามารถรับนมดิบบ้านบึงเข้าไปได้ และประสานงานกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการประสานงานหน่วยงานรัฐที่สามารถจัดซื้อนมไปทำปุ๋ยได้ นอกจากนี้ยังได้ประสานงาน ผวจ.ชลบุรี เพื่อช่วยหาวิธีแก้ไขเยียวยาหรือจัดงบชดเชยความเสียหายจากผลกระทบโควิด ระลอกใหม่ พร้อมทั้งประสานงานกับลูกค้าสหกรณ์เพื่อต้องการระบายนมโคสดไม่ให้ทับซ้อน ไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยรอง.ผวจ.ชลบุรี ได้เดินเยี่ยมชมที่เก็บน้ำนมดิบและโกดังเก็บนมกล่อง


ในการนี้ นายกฤชสฤษฎ์ ปิดตามาตา ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำนมดิบโดยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในการผลิตนมกล่องยูเอชที โดยใช้ตราหนองโพ ดังนี้ 
 
  1. นมยูเอชที (ตราหนองโพ) มี 2 ขนาด คือ ขนาด 225 มิลลิลิตร,ขนาด180 มิลลิลิตร มีทั้งหมด 5 รสชาติ รสจืด รสหวาน รสพร่องมันเนย รสกาแฟ รสช็อคโกแลต มีจำนวน 36 กล่อง/ลัง ราคา 385 บาท/ลัง เฉลี่ยกล่องละ 10.69 บาท (ยกเว้นรสจืด 375 บาท/ลัง เฉลี่ยกล่องละ 10.41 บาท)

UploadImage
 
  1. นมสำหรับเด็ก ยูเอชที แบบไฮ-คิดส์ (ตราหนองโพ) 4 ชาติ ขนาด 125 มิลลิลิตร 4 รสชาติ รสสตอเบอร์รี่ รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต มีจำนวน 36 กล่อง/ลัง ราคาลังละ 285 บาท/ลัง เฉลี่ยกล่องละ 5.94 บาท

UploadImage
 
 
  1. นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มเหมาะสำหรับวัยรุ่น ยูเอชที สไมล์ 4 รสชาติ ขนาด 180 มิลลิลิตร มี 4 รสชาติ รสกระเจี๊ยบและเบอร์รี่รวม รสส้ม ผลไม้รวม สตอเบอร์รี่ มีจำนวน 48 กล่อง/ลัง ราคา 295 บาท/ลัง เฉลี่ยกล่องละ 8.19 บาท 
 UploadImage

 
  1. ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด มี 2 รสชาติ คือ รสสตอเบอร์รี่ รสช็อคโกแลตมอลด์ มีจำนวน 144 ซอง/ลัง ลัง ละ 720 บาท เฉลี่ย 5 บาท/ซอง
 UploadImage

 
  1. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม มี 7 รสชาติ คือ นมสด วนิลา กาแฟ สตอเบอร์รี บลูเบอร์รี่ รัมลูกเกด ช็อคโกแลต ขนาด 80 มิลลิลิตร ราคาถ้วยละ 15 บาท 

UploadImage
 
นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “สหกรณ์เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ประสบปัญหาเหมือนๆกัน เพื่อมาร่วมกันคิด,ร่วมกันทำและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายเดียวกัน โดยนำเอาอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ สหกรณ์จะต้องดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ภายใต้กรอบกฎหมายที่เปิดให้สามารถกระทำการได้ เมื่อสหกรณ์หลายๆ สหกรณ์ประสบปัญหาขึ้นมา จึงจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ขึ้น หากมีเครือข่ายขึ้นมาแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทุกองค์กรที่เข้ามารวมตัวกันเป็นเครือข่าย โดยที่ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน เครือข่ายสหกรณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยง ต่อยอดออกไปเรื่อยๆ พร้อมกับการพัฒนาในทุกด้านของสหกรณ์เพื่อตอบสนองให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก”
 
นายกฤชสฤษฎ์ ปิดตามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด กล่าวว่า “ท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้า ได้ที่สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24/15 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 03 805 6248 หรือติดต่อผ่านกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 03 846 7254”
“สั่งสินค้าขั้นต่ำ 30 ลัง จะมีบริการส่งฟรี หากท่านสั่งรับประทานที่บ้านสามารถจัดส่งโดยคิดตามอัตรา ค่าขนส่ง หรือถ้าเป็นขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สนใจสั่งซื้อ จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พร้อมนำนมไปส่งถึงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”