สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวสหกรณ์ประจวบฯรวมใจ ห่อผลมะม่วงทรงปลูก ในหลวง ร.๙

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:47 น.
 80
UploadImage
ชาวสหกรณ์ประจวบฯรวมใจ ห่อผลมะม่วงทรงปลูก ในหลวง ร.๙
 
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางเกสร ศรีวิบูลย์เวช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด และกลุ่มเกษตรกรเกษตรสร้างสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเรือเล็กประมงสามอ่าว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันห่อผลมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ซึ่งเป็นผลมะม่วงจากต้นมะม่วงทรงปลูกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากส่วนราชการซึ่งสนับสนุนด้านความรู้และอุปกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบล กม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย และมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินศูนย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage