สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:16 น.
 452
UploadImage

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน
หลังล้นตลาดจากคำสั่งปิดโรงเรียนหนีโควิด
 
(6 มกราคม 2564) นายนนทะชัย โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายสังวาล โพธิ์มี ประธานสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด พร้อมแกนนำสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี รวม 6 แห่งเดินทางไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ช่วยเหลือปัญหาน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหา จากนั้นมีการร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปนานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ผู้บริหาร อ.ส.ค.ภาคใต้ ยืนยันว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของสหกรณ์โคนม เนื่องจากเป็นปัญหาในระดับประเทศ แต่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบข้อมูลเบื้องต้น

นายนนทะชัย กล่าวว่า ได้ยื่นข้อเรียกร้องของสหกรณ์โคนมฯ ขอให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งเทศบาล อบต. หรือหน่วยงานจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน พาสเจอไรซ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนให้ดื่มนมอย่างต่อเนื่อง เป็นการระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที.ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไปได้ ในช่วงที่โรงเรียนปิด ตามคำสั่ง ศบค. และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทน ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน พาสเจอร์ไรซ์ ให้กับ อปท. และหน่วยงานจัดซื้อ หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

“ขอให้รัฐมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่เหลือจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 รอบแรกของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการนำไปผลิตเป็นนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที.ทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม มีสต๊อกเหลือจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ โดยสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ไม่สามารถช่วยเหลือน้ำนมดิบที่เป็นปัญหาของสหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี วันละประมาณ 40 ตันได้ สหกรณ์โคนมฯมีความเห็นว่าจะยกระดับการเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม เป็นต้นไป เพื่อให้ รัฐบาลช่วยเหลือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยจะนำน้ำนมดิบที่เป็นปัญหาวันละ 40 ตันเททิ้งทุกวันจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา” นายนนทะชัย กล่าว

มีรายงานว่า หลังการยื่นข้อเรียกร้องมีการเททิ้งน้ำนมดิบกว่า 200 ตันที่ของสหกรณ์โคนมฯหลายแห่ง ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้รัฐบาลรับซื้อน้ำนมดิบใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลังเกิดปัญหาการระบาดของโควิด-19 มีการปิดโรงเรียน 28 จังหวัด นาน 1 เดือน ส่งผลให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก ประกอบด้วยสหกรณ์โคนมใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ. เพชรบุรี ได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ มีปัญหาน้ำนมดิบล้นสต๊อกในสหกรณ์โคนม แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลแต่อย่างใด