สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณย์ยุค New Normal รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 01 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.
 1289
การฝึกอบรมออนไลน์
 
หลักสูตร “การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณย์ยุค New Normal” รุ่นที่ 1
 
วัน เวลา การอบรมออนไลน์
ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ครั้งที่ 2 : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น.
 
ทดสอบการอบรมผ่านระบบ Zoom meeting ก่อนอบรมจริง ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.
 
กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 สหกรณ์/รุ่น  รับจำนวนจำกัด (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ )
สามารถส่งชื่อสหกรณ์และผู้เข้าอบรมได้ ดังนี้
1. ผู้เข้าอบรมหลัก : จำนวน 1 คน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ บันทึกการประชุม หรือเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ 
  หรือผู้บริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจ
2. ผู้เข้าอบรมร่วม : ไม่จำกัดจำนวน เป็นผู้บริหารสหกรณ์ หรือบุคลากรของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานประชุม
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
 - สหกรณ์ละ 300.-บาท (ค่าวิชาการ ค่า เอกสาร ค่า ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ )
 
โดยโอนค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน
 - ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
**สหกรณ์จะได้รับรหัสเข้าเรียนหลังชาระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว**
 
การสมัคร สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - หรือสแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop