สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. เดินสาย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 14:12 น.
 349
UploadImage

สสท. เดินสาย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564

(7 มกราคม 2563) นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพทยาลงกรณ์ เข้าพบนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 อีกทั้งยังหารือแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) อีกด้วย

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage