สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. สวัสดีปีใหม่ ชสอ.

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 12:43 น.
 414
UploadImage

สสท. สวัสดีปีใหม่ ชสอ.

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ณ ห้องรับรอง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด