สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหประกันชีวิต สวัสดีปีใหม่ 2564

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 13:46 น.
 447
UploadImage
 

สหประกันชีวิต สวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการฯ ดร.สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายฐาปกร ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้ามอบกระเช้าอวยพรและขอพรสวัสดีปีใหม่ 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส น.ม.ส. สสท. เขตดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage