สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2564 กตส.

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 14:56 น.
 394
UploadImage

สวัสดีปีใหม่ 2564 กตส.
ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

วันที่ 4 มกราคม 2564  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ประธานฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. พร้อมด้วย ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานฯ และคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานฯ ผู้จัดการฯ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานฯ คณะผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และ นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานฯ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด  เข้ามอบกระเช้าอวยพรและขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ณ ห้องรับรอง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage