สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 1016
UploadImage
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563
 
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564
 
กรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว
 - กรอกข้อมูล คลิก
 - สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูล
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop