สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส. นำเสนอ โครงการดอกเบี้ยเพื่อสหกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10:31 น.
 339


ธ.ก.ส. นำเสนอ โครงการดอกเบี้ยเพื่อสหกรณ์
“เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”