สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาหารทะเลจากสหกรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10:04 น.
 887
 
เรียกความมั่นใจ อาหารทะเลจากสหกรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ ถึงผลกระทบต่อการบริโภคกุ้งและอาหารของประชาชน ในช่วงที่ โควิด -19 กำลังระบาด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและแนะนำการรับประทานอาหารทะเลอย่างไรให้ปลอดภัย

สนใจอาหารทะเลผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ปลานิลสด ปลาทับทิม เนื้อปลากด ชุดต้มยำ ปลาแดดเดียว กุ้งสด ปูนิ่ง ปูจ๊อ และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ติดต่อ.063-8608795 ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

“เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”