สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบธารน้ำใจให้พี่น้องสก.ประสบภัยน้ำท่วม

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 14:36 น.
 565
UploadImage

ส่งมอบธารน้ำใจให้พี่น้องสก.ประสบภัยน้ำท่วม

23 ธันวาคม 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นายทวิวัส  เหลี่ยมดี กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือสหกรณ์ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุรินทร์ ขวัญทอง ประธานสันนิบาตจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายสิ่งของให้กับสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทตามสัดส่วนตามสมควร
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage