สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 14:24 น.
 618
UploadImage

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด  และสหกรณ์บริการกลุ่มพนักงานบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด  มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มูลค่า 50,000 บาท ผ่านทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท.โดยนางสาวอรนุช กันกัย รองผู้อำนวยการ นางเบญจมาส  พรพิทักษ์พันธุ์  หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ชำนาญการ พิเศษ  และเจ้าหน้าที่ รับมอบ ณ บริเวณหน้าร้าน Ucoop  Shop บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด  เขตลาดกระบัง เพื่อส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้  ด้านสิ่งของอุปโภคบริโภคที่รับมอบ สสท.ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสุรินทร์ ขวัญทอง ประธานฯ สสจ.นครศรีธรรมราช  พร้อมสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายทวิวัส เหลี่ยมดี กรรมการฯ สสท. และนายจำเร็ญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. ประสานงานและมอบสิ่งของในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนี้
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage