สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จากใจ สสท.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 10:36 น.
 808
UploadImage

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จากใจ สสท.
 
เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้
“สหกรณ์สมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย”
ประสบแต่ความสุข
ประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย
สมบูรณ์พูนพล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
“เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”