สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สอ.ข้าราชการสรรพากร จำกัด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 09 ธ.ค. 2563 เวลา 11:37 น.
 514
สสท.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สอ.ข้าราชการสรรพากร จำกัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ภายในงานได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สอ.สพก.อาคารสวัสดิการ ชั้น 1

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage