สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์ในภาคใต้ ฯ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 12:34 น.
 640
UploadImage

สสท.เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์ในภาคใต้ ฯ
 
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์ในภาคใต้ ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ จึงเรียนเชิญชวนท่านสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่มีจิตเมตตาให้การช่วยเหลือเพื่อน พี่น้องสหกรณ์สมาชิกทางภาคใต้ ที่เดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ผู้ประสบภัย) บัญชี 
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-65678-0 
ติดต่อโทร. 02-6693254-62

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของ ส่งมาได้ที่ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนน พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

สุขใดจะเท่ากับการเป็นผู้ให้ ที่ยิ่งใหญ่เสมอ​