สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเงิน การบัญชี รุ่น 6

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 16:35 น.
 560
มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเงิน การบัญชี รุ่น 6

       ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์ หลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 6" พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage