สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.
 470
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ​
 
(26 พฤศจิกายน 2563) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage