สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 14:07 น.
 185
นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2564 โดยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายจันทร์ หวนสันเทียะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานฯชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯโดยตำแหน่ง ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage