สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:50 น.
 397
นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวรายงานการจัดอบรม และได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ ณ ห้องรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage