สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.มนัญญา ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเปิดพื้นที่ลานตากให้เกษตรกรได้มีที่ตากข้าวเปลือกในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 08 พ.ย. 2563 เวลา 16:32 น.
 616
รมช.มนัญญา ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเปิดพื้นที่ลานตากให้ชาวนานำข้าวที่เพิ่งเกี่ยวมาตากข้าวลดความชื้น หลังเกิดเหตุมีคนแอบมาเผาข้าวเปลือกที่นำมาตากไว้ตามไหล่ถนน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับทราบข่าวจากนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีมีเหตุการณ์เผาข้าวของชาวนาที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกษตรกรเพิ่งเก็บเกี่ยวและนำมาตากไว้บริเวณไหล่ถนนทำให้ข้าวเปลือกเสียหาย  จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศที่มีโกดัง ลานตาก หรือลานเท โดยขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกเปิดพื้นที่ของสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการตากข้าว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบและป้องกันเหตุเกิดซ้ำรอย เพราะเบื้องต้นทราบว่าเกษตรกรหลายจังหวัดก็มีปัญหาไม่มีลานตากข้าวเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาระยะต่อไปให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจด้วยว่าในแต่ละแห่งมีเกษตรกรที่มีปัญหาไม่มีลานตากข้าวประมาณกี่รายเพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางการช่วยเหลือในรอบการผลิตต่อไป “เห็นข่าวแล้วต้องบอกว่าสะเทือนใจเพราะคนไทยมีนิสัยช่วยเหลือกัน เอื้ออารีกัน โดยเฉพาะข้าวคนไทยจะมีความนับถือแม่โพสพ ซึ่งก็เข้าใจว่าเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีที่ตากข้าวจึงต้องมาอาศัยไหล่ถนนเป็นที่ตากข้าว เพราะทุกฝ่ายไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ลอบเผาข้าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนก็ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ให้ร่วมด้วยช่วยกันเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอาศัยลานตากชั่วคราว ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะแต่ละชุมชนก็ต้องดูแลกันอยู่แล้ว ระยะต่อไปก็จะได้วางแผนแก้ไขเพื่อไม่ให้มีปัญหากรณีนี้อีก “ นางสาวมนัญญากล่าว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  หลังปรากฏข่าวที่มีการโพสต์เหตุการณ์มีคนมาเผาข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ตากไว้บนถนน ก็ได้สอบถามไปยังสหกรณ์ในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ก็พบว่าเกิดขึ้นจริง เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นในตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ประสานกับเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดศรีสะเกษแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และจะได้ประสานให้มาใช้ลานตากของสหกรณ์ในพื้นที่ตามข้อสั่งการของรมช.เกษตรและสหกรณ์ “กรมฯได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดประสานกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ เพื่อขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด เพราะเบื้องต้นก็พบว่าเกษตรกรหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มทยอยเกี่ยวข้าว และต้องเกี่ยวข้าวสดเพื่อหนีฝน บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังในช่วงเดือนที่ผ่านมา เช่นที่นครราชสีมาและร้อยเอ็ด เกษตรกรไม่มีที่ตากข้าวเปลือกเช่นกัน ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ประสานขอความร่วมมือกับสหกรณ์ที่พอจะมีพื้นที่ว่างประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกนำข้าวมาตากได้เป็นการชั่วคราว และในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายขอความร่วมมือโรงเรียน ที่มีพื้นสนามฟุตบอล วัด หรือ อบต.ที่มีพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรตากข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้ด้วย” นายวิศิษฐ์กล่าว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สหกรณ์การเกษตรในหลายพื้นที่ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยแต่ละวันจะมีเกษตรกรขนข้าวมารอเข้าคิวเพื่อขายข้าวสดกันเป็นแถวยาวตั้งแต่เช้าจนค่ำ โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด รับซื้อข้าวเปลือกวันละประมาณ 1,000 กว่าตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวสดซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ10 บาท ดังนั้น กรมจะประสานและทำหนังหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามปัญหาเรื่องเกษตรกรไม่มีที่ตากข้าวเพื่อขอความร่วมมมือจากสหกรณ์ที่มีลากตากและโกดัง ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ บริการสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำข้าวเปลือกมาตากได้ เพื่อลดปัญหาที่เกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกไปตากบนถนน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาได้ ////// รมช.มนัญญา ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเปิดพื้นที่ลานตากให้ชาวนานำข้าวที่เพิ่งเกี่ยวมาตากข้าวลดความชื้น หลังเกิดเหตุมีคนแอบมาเผาข้าวเปลือกที่นำมาตากไว้ตามไหล่ถนน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับทราบข่าวจากนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีมีเหตุการณ์เผาข้าวของชาวนาที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกษตรกรเพิ่งเก็บเกี่ยวและนำมาตากไว้บริเวณไหล่ถนนทำให้ข้าวเปลือกเสียหาย  จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศที่มีโกดัง ลานตาก หรือลานเท โดยขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกเปิดพื้นที่ของสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการตากข้าว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบและป้องกันเหตุเกิดซ้ำรอย เพราะเบื้องต้นทราบว่าเกษตรกรหลายจังหวัดก็มีปัญหาไม่มีลานตากข้าวเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาระยะต่อไปให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจด้วยว่าในแต่ละแห่งมีเกษตรกรที่มีปัญหาไม่มีลานตากข้าวประมาณกี่รายเพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางการช่วยเหลือในรอบการผลิตต่อไป “เห็นข่าวแล้วต้องบอกว่าสะเทือนใจเพราะคนไทยมีนิสัยช่วยเหลือกัน เอื้ออารีกัน โดยเฉพาะข้าวคนไทยจะมีความนับถือแม่โพสพ ซึ่งก็เข้าใจว่าเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีที่ตากข้าวจึงต้องมาอาศัยไหล่ถนนเป็นที่ตากข้าว เพราะทุกฝ่ายไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ลอบเผาข้าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนก็ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ให้ร่วมด้วยช่วยกันเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอาศัยลานตากชั่วคราว ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะแต่ละชุมชนก็ต้องดูแลกันอยู่แล้ว ระยะต่อไปก็จะได้วางแผนแก้ไขเพื่อไม่ให้มีปัญหากรณีนี้อีก “ นางสาวมนัญญากล่าว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  หลังปรากฏข่าวที่มีการโพสต์เหตุการณ์มีคนมาเผาข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ตากไว้บนถนน ก็ได้สอบถามไปยังสหกรณ์ในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ก็พบว่าเกิดขึ้นจริง เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นในตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ประสานกับเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดศรีสะเกษแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และจะได้ประสานให้มาใช้ลานตากของสหกรณ์ในพื้นที่ตามข้อสั่งการของรมช.เกษตรและสหกรณ์ “กรมฯได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดประสานกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ เพื่อขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด เพราะเบื้องต้นก็พบว่าเกษตรกรหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มทยอยเกี่ยวข้าว และต้องเกี่ยวข้าวสดเพื่อหนีฝน บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังในช่วงเดือนที่ผ่านมา เช่นที่นครราชสีมาและร้อยเอ็ด เกษตรกรไม่มีที่ตากข้าวเปลือกเช่นกัน ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ประสานขอความร่วมมือกับสหกรณ์ที่พอจะมีพื้นที่ว่างประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกนำข้าวมาตากได้เป็นการชั่วคราว และในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายขอความร่วมมือโรงเรียน ที่มีพื้นสนามฟุตบอล วัด หรือ อบต.ที่มีพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรตากข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้ด้วย” นายวิศิษฐ์กล่าว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สหกรณ์การเกษตรในหลายพื้นที่ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยแต่ละวันจะมีเกษตรกรขนข้าวมารอเข้าคิวเพื่อขายข้าวสดกันเป็นแถวยาวตั้งแต่เช้าจนค่ำ โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด รับซื้อข้าวเปลือกวันละประมาณ 1,000 กว่าตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวสดซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ10 บาท ดังนั้น กรมจะประสานและทำหนังหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามปัญหาเรื่องเกษตรกรไม่มีที่ตากข้าวเพื่อขอความร่วมมมือจากสหกรณ์ที่มีลากตากและโกดัง ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ บริการสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำข้าวเปลือกมาตากได้ เพื่อลดปัญหาที่เกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกไปตากบนถนน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาได้ ////// รมช.มนัญญา ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเปิดพื้นที่ลานตากให้ชาวนานำข้าวที่เพิ่งเกี่ยวมาตากข้าวลดความชื้น หลังเกิดเหตุมีคนแอบมาเผาข้าวเปลือกที่นำมาตากไว้ตามไหล่ถนน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับทราบข่าวจากนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีมีเหตุการณ์เผาข้าวของชาวนาที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกษตรกรเพิ่งเก็บเกี่ยวและนำมาตากไว้บริเวณไหล่ถนนทำให้ข้าวเปลือกเสียหาย  จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศที่มีโกดัง ลานตาก หรือลานเท โดยขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกเปิดพื้นที่ของสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการตากข้าว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบและป้องกันเหตุเกิดซ้ำรอย เพราะเบื้องต้นทราบว่าเกษตรกรหลายจังหวัดก็มีปัญหาไม่มีลานตากข้าวเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาระยะต่อไปให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจด้วยว่าในแต่ละแห่งมีเกษตรกรที่มีปัญหาไม่มีลานตากข้าวประมาณกี่รายเพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางการช่วยเหลือในรอบการผลิตต่อไป “เห็นข่าวแล้วต้องบอกว่าสะเทือนใจเพราะคนไทยมีนิสัยช่วยเหลือกัน เอื้ออารีกัน โดยเฉพาะข้าวคนไทยจะมีความนับถือแม่โพสพ ซึ่งก็เข้าใจว่าเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีที่ตากข้าวจึงต้องมาอาศัยไหล่ถนนเป็นที่ตากข้าว เพราะทุกฝ่ายไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ลอบเผาข้าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนก็ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ให้ร่วมด้วยช่วยกันเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอาศัยลานตากชั่วคราว ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะแต่ละชุมชนก็ต้องดูแลกันอยู่แล้ว ระยะต่อไปก็จะได้วางแผนแก้ไขเพื่อไม่ให้มีปัญหากรณีนี้อีก “ นางสาวมนัญญากล่าว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  หลังปรากฏข่าวที่มีการโพสต์เหตุการณ์มีคนมาเผาข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ตากไว้บนถนน ก็ได้สอบถามไปยังสหกรณ์ในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ก็พบว่าเกิดขึ้นจริง เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นในตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ประสานกับเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดศรีสะเกษแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และจะได้ประสานให้มาใช้ลานตากของสหกรณ์ในพื้นที่ตามข้อสั่งการของรมช.เกษตรและสหกรณ์