สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ธ.ก.ส.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 13:14 น.
 557
UploadImage

สสท. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ธ.ก.ส.
 
(6 พฤศจิกายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สสท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ธกส. ณ สำนักงานใหญ่ ธกส. ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิชัย ชูเทียน รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ ธกส. ได้นำชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯดังกล่าวนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทไทย เผยแพร่จิตวิญญาณของ ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้ผู้สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์ เน้นการพัฒนาความคิดและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยการเล่าเรื่องผ่านวีดิทัศน์ หุ่นจำลอง นิทรรศการ จอภาพสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจในความเป็นมาของการพัฒนาการเกษตรของชนบทไทยยิ่งขึ้น
 
พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 8 ห้อง ได้แก่
1. โถงต้อนรับ เป็นจุดให้บริการข้อมูลและลงทะเบียน พร้อมรับชมวีดิทัศน์แนะนำความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และ     โมเดลจำลองวิถีเกษตร 5 ภาค
2. กำเนิด ธ.ก.ส. จะได้ชมวีดิทัศน์นำคุณย้อนสู่ช่วงเวลาการก่อตั้งธนาคาร ผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการฉายภาพซ้อนบนผนัง และตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคกลไกต่างๆ
3. รากฐาน ธ.ก.ส. แสดงถึง การที่ ธ.ก.ส. มั่นคงและยั่งยืนมาจวบจนทุกวันนี้ มีรากฐานมาจากการบุกเบิกของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการนำนวัตกรรมสินเชื่อแบบกำกับและแนะนำมาใช้
4. ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ จะได้รับชมและซาบซึ้งกับภาพยนตร์ 4 มิติ ถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ แสดงถึงชีวิตการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของพนักงานสินเชื่อ และสัมผัสความประทับใจที่ไม่ควรพลาด
5. ก้าวย่างแห่งพัฒนาการ ธ.ก.ส. จะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของ ธ.ก.ส. ที่เคียงคู่เกษตรกรในแต่ละทศวรรษ เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับเกษตรกร ธ.ก.ส. เข้าช่วยเหลือด้วยโครงการต่างๆ ซึ่งพัฒนามาเป็นลำดับจนครบวงจร ก้าวสู่การเป็นผู้นำสินเชื่อเกษตรกรระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ
6. หอเกียรติยศ รับชมชมภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเกษตร ภาพผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคาร เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรดีเด่น
7. ที่ระลึกแห่งความทรงจำ ชมวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้บางคนหวนนึกถึงวันเก่าๆที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้สำนักงาน , ของที่ระลึก ภาพแห่งความทรงจำ
8. หอศิลป์ จัดแสดงผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับธนาคาร เช่น ภาพจิตรกรรมจากปลายพู่กันของศิลปินแห่งชาติ รวงข้าวทองคำจำลอง โล่ทองคำจำลอง
 
อนึ่ง ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส.จัดตลาดนัดลูกค้า New Gen จากทั่วประเทศ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน นี้ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ พร้อมจัดสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อหนุนการออมสู่ภาคประชาชน พบกิจกรรมดี ๆ และโปรโมชั่นมากมาย 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 และกิจกรรมการออมที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 54 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมชิม ชม ช็อป ตลาดนัดลูกค้า New Gen เกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศมาจำหน่าย ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 และการจัดนิทรรศการผลงานสำคัญของ ธ.ก.ส.   

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ยังจัดกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมออมเงินต่าง ๆ อาทิ แคมเปญ “เงินฝากวันสถาปนาธนาคาร 54 ปี (54th BAAC)” เพียงลงทะเบียนในระบบ A-Rewards โดยเพิ่มเพื่อนใน LINE Official : BAAC FAMILY เลือกเมนู A-Rewards กรอกรายละเอียด เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP ยืนยันตัวตน เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ Welcome Point จำนวน 50 คะแนน และรับคะแนนพิเศษเพิ่มทันที 54 คะแนน  เพียงทำธุรกรรมฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ผ่านเคาน์เตอร์สาขา การรับโอนเงินจากธนาคารอื่นผ่าน Prompt Pay และ Mobile Banking การรับโอนเงินจาก Banking Agent (เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม และตู้เติมสบาย) ครอบคลุมบัญชีเงินฝากทุกประเภท เช่น เงินฝากออมทรัพย์ A-Savings เงินฝากรักษาทรัพย์ และเงินฝากรักษาทรัพย์เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ โดยคะแนนที่ได้จากระบบ A-Reward ลูกค้าสามารถนำไปแลกเป็นส่วนลดร้านค้าและบริการ รวมถึงแลกรับของที่ระลึกมากมายจาก ธ.ก.ส.
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษใน “โครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ปี 2” สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่พักชำระหนี้ที่ ฝากเงินเพิ่มทุก ๆ 1,000 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับคูปอง   จับรางวัล 1,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของรางวัลเพิ่มเติมนอกเหนือจากรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคปกติ

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินผ่านการออม ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นมากมาย และร่วมอุดหนุนสินค้าในงานตลาดนัด New Gen ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 54 ปีและการก้าวสู่ปีที่ 55 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage