สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ปรเมศวร์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมหารือการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สค.คลองจั่น จก.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 07:40 น.
 376
UploadImage
 
“ปรเมศวร์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมหารือการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สค.คลองจั่น จก.
 
(3 พฤศจิกายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีสหกรณ์ที่ฝากเงินกับสหกรร์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ร่วมประชุมกว่า 40 สหกรณ์ ในการนี้มีนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา สสท.ร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย ซึ่งความคืบหน้าและข้อสรุปโคออปนิวส์จะรายงานในครั้งต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage