สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 09 ต.ค. 2563 เวลา 15:42 น.
 530
UploadImage

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการฯ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งสสจ.ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมควร พาณิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 27 สหกรณ์ จำนวน 39 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกคณะเตรียมการฯ จำนวน 5 คน โดยนายณรงค์ มาสแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด ได้รับเลือกเป็นประธานคณะเตรียมการจัดตั้ง สสจ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือและตอบข้อซักถามการจัดตั้ง สสจ. ปราจีนบุรี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage