สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 2914
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
 
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป
ส่งหนังสือแต่งตั้งผู้แทน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 
ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต โฮเต็ล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
 
หมายเหตุ กรุณาติดต่อประสานงานกับทางโรงแรมด้วยตนเอง ที่เบอร์ 02 9926999 ต่อ 7264 , 7266
แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายเลขานุการและการประชุม  สายงานบริหาร
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6693254 - 62 ต่อ 1083, 1045
โทรสาร 02 669 3239
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop