สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 21:51 น.
 595
UploadImage
 
สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่  สสจ.บึงกาฬ
 
(24 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม ร่วมงานประชุมใหญ่และสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ  และได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นายเจตน์ เกตุจำนงค์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนเงิน 26,000 บาท
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายตันติพงศ์ นิกรเทศ ประธานสภาสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 
อนึ่ง ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage