สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.นครราชสีมา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 22:00 น.
 658
UploadImage

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่  สสจ.นครราชสีมา
 
(23 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการดำเนินการ สสท. พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม ร่วมงานโครงการสัมมนาเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นายทอง วิริยะจารุ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนเงิน 134,000 บาท

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
อนึ่ง ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage