สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 880
โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์"
 
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
 
**ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563**
 
ณ ห้องประชุมสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
www.clt.or.th/uploads/contents/20200916142405.pdf
 
กลุ่มเป้าหมาย
ประธานฯ, เลขานุการ, เหรัญญิก, และกรรมการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 คน
 
สอบถามเพิ่มเติ่มที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1041
โทรสาร 02 241 1228
นางสาวสารินี ไกรพจน์ มือถือ 087 715 2452
นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี มือถือ 087 804 3377 หรือ Line ID : kanchandee
นางสาวชนิตา ศรีประดิษฐ์ มือถือ 090 986 2156
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop